Fiska, vandra, forsa

Från de omgivande och väldiga fjällmassiven i Vålådalens Naturreservat rinner vatten ned i den nästan stjärnformade Vålådalen och bildar Vålån med många forsar och fall.

Ett av Vålåns vattenfall är Ingeborgsfallet som är lättillgängligt till fots. Fallet ligger relativt nära landsvägen i fjällskogen mellan Östra Vålådalen och Vålådalen och är även tillgängligt via vandringsleden mellan Vålådalen och Vallbo.

Vill du uppleva Vålåfallet vandrar du den markerade leden till Västra Blanktjärnen och därifrån genom en avtagsled till den plats nedanför Uvberget där Vålån faller utför en klippkant. Vandringen är cirka sju kilometer och på hedarna kring leden finns artrik flora och fauna.

Vill du forsa fram på Vålån arrangeras här forsränning och forskajakpaddling med duktiga guider för de äventyrliga.

Vålån erbjuder även flugfiske efter öring och röding. Kom ihåg att du måste ha ett fiskekort - de finns att köpa i närliggande butiker. Vålådalen är ett naturreservat, njut av omgivningarna med ledordet att "inte störa och att inte förstöra".