Fågelskåda fåglar som skådar

Fågelskådning i Ånn och Storlien

I Storlien och Ånn i västra Årefjällen finns fina möjligheter att se speciella fågelarter under sommarperioden. Vid Storliens fågelskyddsområde kan du se vadare och rovfåglar. I området runt Ånns fågelstation finns det chans att se ett sextiotal olika fågelarter. Den bästa tiden för fågelskådning på fjället är mellan maj och augusti, ge dig ut på spaning och kryssa fågelarter i flygande fläng.

Storliens fågelskyddsområde
För den fågelintresserade är Storlien mest känt för den dubbelbeckasinspelplats som ligger på Skurdalshöjden. Även de övriga delarna av lågfjället Skurdalshöjden är av ornitologiskt intresse. Området mellan Vindarnas tempel och Åhlénstugan brukar kunna bjuda på lappsparv, blåhake, fjällabb och kärrsnäppa.

Från Storliens campingplats öster om byn går en markerad vandringsled som tar dig till gömslen vid Storliens fågelskyddsområde. De mest artrika fågellokalerna består huvudsakligen av tjärnar och våtmarker längs järnvägen. Här observeras ett stort antal vadare - från stora tranor till små brushannar och drillsnäppor och simfåglar samt en och annan rovfågel, som jagande stenfalk och sparvhök. I den glesa fjällskogen kring våtmarken kan du både höra och se gulärla, bergfink och blåhake.

Ånnsjöns fågelstation
Ånnsjöns fågelstation är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om fågellivet i västra Jämtland. Själva stationen ligger i Handöl, väster om Ånnsjön och deras verksamhet sträcker sig ut i fjällområdet däromkring där man följer ett sextiotal fågelarter och deras utveckling. På fågelstationens hemsida hittar du guider för fågelskådning i Handöl, Storulvån, Högåsen, Storlien och Ånnsjön. Där berättar de även mer om den forskning som bedrivs på stationen, och inom deras undersökningsområde i kanten av fjällkedjan.

 Vid fågelstationen i Handöl finns en informationslokal som är öppen när stationen är bemannad, normalt från början av juni till slutet av augusti. Vid Lomtjärnsmyren inte långt från fågelstationens parkering finns ett fågeltorn att spana från.